RIGA - Het constitutionele hof in Letland heeft de regering maandag verboden de pensioenen structureel te verlagen. De regering besloot eerder dit jaar tot een forse verlaging van de uitkeringen om het tekort op de overheidsbegroting te verkleinen.

Volgens de rechtbank gaat die beslissing echter in tegen het recht op sociale zekerheid. De rechters verplichtten de regering daarom getroffen burgers voor 2015 weer te compenseren voor het bedrag dat ze nu mislopen. De regering moet binnen twee maanden duidelijk maken hoe ze dit zal gaan doen.

De bezuinigingen op de pensioenen hangen samen met een noodkrediet van 7,5 miljard euro dat de Europese Unie en het Internationaal Monetair Fonds (IMF) de Letse regering vorig jaar in het vooruitzicht stelden. Om de kredieten binnen te halen, beloofde de regering het overheidstekort de komende vier jaar jaarlijks met 500 miljoen lats (ruim 711 miljoen euro) terug te brengen.