AMSTERDAM - Ondanks het ingezette economisch herstel zal de Nederlandse vastgoedmarkt in 2010 nog niet duidelijk herstellen na de zware dip van 2009, stelt vastgoed- en vermogensbeheerder JonesLangLaSalle maandag in een rapport.

Op de Nederlandse kantorenmarkt daalde het opnamevolume -de hoeveelheid huurtransacties in vierkante meters, exclusief huurverlengingen- in 2009 met circa 40 procent ten opzichte van een jaar eerder. Het beleggingsvolume op de markt voor commerciële vastgoedfondsen daalde dit jaar met 45 procent en ten opzichte van 2007 zelfs met bijna 60 procent.

De kantorenmarkt heeft zich in 2009 gekenmerkt door consolidatie en concentratie, stelt het rapport. Huurders krimpen in of gebruiken hun ruimte efficiënter door nieuwe werkplekconcepten. Verhuizingen vinden alleen plaats op kostenneutrale basis of worden uitgesteld.

Uitbreiding
Over de kantorenmarkt in 2010 is het rapport niet optimistisch. "Van uitbreidingsvraag is volgend jaar sowieso geen sprake."

Door nog steeds toenemend aanbod krijgen vooral de mindere gebouwen en locaties het zwaar te verduren, stellen de onderzoekers. Ze zien 'verdere neerwaartse druk' op de huurprijzen doordat momenteel relatief veel kantoorruimte in onderhuur wordt aangeboden.

Beleggingen
Op de beleggingsmarkt daalden de directe beleggingen in commerciële vastgoedfondsen in 2009 tot 5 miljard euro, van 9,2 miljard euro in 2008.

Wel is er sprake van toenemend volume sinds het zeer zwakke eerste kwartaal van 2009. Vooral particulieren en Duitse investeerders zijn momenteel actief, stellen de onderzoekers, die een toename van het volume met 15 procent voorzien in 2010.