De problemen die ontstaan door de opwarming van de aarde, moeten lokaal worden aangepakt. Van wereldwijde maatregelen zoals die wellicht in Kopenhagen worden afgesproken, verwachten ondernemers weinig.

Door Klaas van den Berg | PricewaterhouseCoopers

Op de klimaattop in de Deense hoofdstad, die maandag is begonnen, moeten afspraken worden gemaakt over een nieuw wereldwijd klimaatverdrag als opvolger van het Kyoto-protocol. Naast het feit dat de verwachtingen laag zijn, lijken duurzame ondernemers niet veel belang te hechten aan mondiale afspraken.

In plaats daarvan willen ze dat de Nederlandse overheid vooral zelf het bedrijfsleven meer dwingt tot klimaatmaatregelen, zo blijkt uit de jongste Duurzaamheidbarometer van PricewaterhouseCoopers.

Verwachting
De barometer peilde in aanloop naar de klimaattop eenmalig de houding van deze spelmakers over hun verwachtingen en het belang dat ze aan de top hechten. Nog geen derde verwacht dat Kopenhagen een succes wordt. Tweederde noemt de top pas een succes als landen als de Verenigde Staten, China en India volledig participeren in CO2-reductiedoelstellingen.

Opvallend is dat slechts een derde belang hecht aan een onderhandelingsresultaat waarbij een gelijk speelveld voor alle landen het uitgangspunt vormt.

Inkopper
Voor nationale overheden lijken me deze uitkomsten een mooie inkopper. Eerder schreef ik al op deze plek dat het merendeel van de ondervraagde bedrijven vindt dat de Nederlandse overheid te weinig geld steekt in maatregelen die de economie duurzamer maken.

Momenteel is ruim driekwart van mening dat het kabinet meer verplichtingen moet opleggen om CO2-reductiedoelstellingen te realiseren. Bovendien vindt ruim driekwart dat het aantal bedrijven dat verplicht moet deelnemen aan het Europese emissiehandelssysteem, moet worden uitgebreid.

Den Haag
De blik moet dus niet zozeer naar Kopenhagen worden gericht, maar juist naar Den Haag. Ondanks de uitdagende economische omstandigheden blijft klimaatverandering immers bij ondernemers hoog op de agenda staan.

Commercieel gezien zien ze zelfs wel mogelijkheden rondom de klimaattop. De barometer laat zien dat 62 procent Kopenhagen een goed moment vindt om hun duurzame producten en diensten onder aandacht te brengen. Van de onderzochte bedrijven heeft zelfs ruim een vijfde besloten zich vanwege de crisis meer toe te leggen op duurzaam ondernemen.

Zij geven in meerderheid aan dat klanten dit in deze tijd in toenemende mate verwachten, dat het juist nu concurrentievoordeel oplevert, en dat het zich op middellange termijn zal uitbetalen.

Klaas van den Berg is werkzaam bij PricewaterhouseCoopers en geeft leiding aan de Nederlandse sustainability-praktijk.