ATHENE - Griekenland dreigt ten prooi te vallen aan twijfels over de kredietwaardigheid van de overheid.

Kredietbeoordelaar Fitch liet dinsdag weten staatsleningen van het land een lagere waardering te geven. Het bureau zet vraagtekens bij de daadkracht van de overheid om schulden terug te dringen.

Fitch is al het tweede kredietbeoordelingsbureau dat Griekenland een uitbrander geeft. Standard & Poor's verklaarde maandag dat het niet waarschijnlijk is dat de nieuwe regering in het land het voor elkaar krijgt om het begrotingstekort en de staatsschuld blijvend terug te dringen.

BBB+
S&P dreigde de schuldpapieren van Griekenland een lagere waardering te geven als de overheid haar uitgaven niet terugschroeft. Fitch gaat nu een stap verder. De waardepapieren voor staatsleningen met een langere looptijd hebben een waardering van BBB+ gekregen.

Het is voor het eerst in tien jaar dat Griekenland geen A-rating heeft. Ter vergelijking: Nederlandse staatsleningen hebben een AAA-rating, de hoogste waardering die een lening kan krijgen.

Griekenland is ook het eerste land uit de eurozone dat het moet stellen zonder A-status. Fitch verlaagde in november wel de waardering voor de staatsleningen van Ierland tot het op twee na hoogste niveau (A).

Staatsschuld
Wereldwijd hebben overheden de staatsschuld en de tekorten op de begroting laten oplopen om de financiële crisis en de recessie die daaruit voortkwam te bestrijden. Dit heeft de twijfels doen toenemen over de houdbaarheid van de overheidsfinanciën van verschillende landen.

Vooral landen die relatief hard worden getroffen door de economische achteruitgang, zoals Ierland, of die toch al geen solide reputatie hebben op het gebied van het begrotingsbeleid, worden daarbij scherp in de gaten gehouden.

Eerder dit jaar verraste de nieuwe Griekse regering andere Europese overheden nog door een tekort te melden van circa 12 procent van het bruto binnenlands product (bbp). Dat was het dubbele van wat de vorige regering beweerde tekort te komen.