BRUSSEL - De EU-lidstaten zijn het nog lang niet eens over een nieuwe regeling die de leveringszekerheid van aardgas moet vergroten.

Minister Maria van der Hoeven van Economische Zaken vindt de plannen, die de Europese Commissie meer zeggenschap geven over gasleveranties, op diverse onderdelen te onduidelijk.

Zo moeten er wat haar betreft betere garanties komen dat de lidstaten de baas blijven over hun eigen bodemschatten. Ook vindt ze de werking van de gasmarkt in de eerste plaats een verantwoordelijkheid van het bedrijfsleven en niet van de overheid.

Overleg
Van der Hoeven heeft dat maandag gezegd na overleg met haar EU-collega's. Volgens haar hebben ook diverse andere lidstaten, zoals het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk, nog grote moeite met de voorstellen van de Europese Commissie.

Die komen er op neer dat de lidstaten verplicht worden gasreserves aan te houden waarmee ze in noodsituaties andere landen kunnen helpen. Het plan moet voorkomen dat EU-landen in de kou komen te zitten na problemen zoals het gasconflict tussen Rusland en de Oekraïne afgelopen winter.

Agentschap
Het Europees energie-agentschap ACER komt in de Sloveense hoofdstad Ljubljana.

Het Europese agentschap moet de werkzaamheden van de nationale energie-autoriteiten gaan coördineren. Het kan in bepaalde gevallen bindende beslissingen nemen over grensoverschrijdende energie-infrastructuur.