AMSTERDAM - Het herstel van de wereldhandel zorgt volgend jaar in alle Nederlandse provincies voor economische groei.

Dankzij de toename van de vraag naar delfstoffen zoals aardgas groeit de economie van Groningen daarbij het sterkst. Dat voorspelt het economisch bureau van ING in een maandag gepresenteerd rapport.

De economie van Groningen, die voor 30 procent wordt bepaald door de delfstoffenwinning, groeit volgens de economen van ING volgend jaar met bijna 3 procent.

Export
Ook de economie in andere provincies met een grote vertegenwoordiging van exporterende sectoren, zoals industrie, transport en landbouw, groeit volgend jaar harder dan die in andere delen van Nederland. Zo wordt voor Friesland, Zeeland en Drenthe een groei van ruim 1 procent voorspeld, terwijl de economie van Zuid-Holland en Gelderland naar verwachting slechts met 0,8 procent zal groeien.

De economie van Groningen maakt dit jaar met een verwachte krimp van 5,7 procent nog de sterkste recessie van alle Nederlandse provincies door. De noordelijkste provincie werd dit jaar zwaar getroffen door de achteruitgang van de wereldeconomie, waardoor de internationale vraag naar delfstoffen sterk afnam.

Volgens de schattingen van de ING-economen eindigen echter alle provincies dit jaar diep in het rood. Flevoland en Utrecht houden de schade met een min van ongeveer 3 procent het meest beperkt. De economieën van de overige provincies krimpen in 2009 met 3,5 tot 5 procent.