Vanaf 2010 wordt ook het schilderen en stukadoren van woningen die minimaal 2 jaar geleden in gebruik zijn genomen belast tegen het lage BTW-tarief (6 procent).

Het schilderen en stukadoren van woningen die ouder dan 15 jaar zijn, is belast tegen 6 procent Om uitstel van deze werkzaamheden te voorkomen, geldt dit tarief al vanaf 15 september 2009. Ook schoonmaakwerkzaamheden in en rond het huis valt onder het verlaagde BTW-tarief.

Let op: Schoonmaakwerkzaamheden aan de buitenkant van een woning, zoals gevelreiniging en glazenwassen, blijven belast tegen 19 procent BTW. Het hoge tarief geldt ook voor specifieke werkzaamheden binnen woningen, zoals schoorsteenvegen en cv-reiniging.

Renteaftrek
Wanneer iemand verhuist naar een tweede of volgende eigen woning, dan kan diegene vanaf 2010 ook de rente over de meegefinancierde kosten aftrekken. Sinds de invoering van de bijleenregeling was dat alleen mogelijk voor starters op de woningmarkt. Meegefinancierde kosten zijn taxatiekosten voor de hypotheekaanvraag, afsluitprovisie en notariskosten.

Wanneer woningeigenaren een nieuw huis kopen terwijl ze hun oude huis nog niet hebben verkocht kunnen ze de hypotheekrente van twee huizen tijdelijk maar maximaal twee jaar na het jaar waarin ze het huis te koop hebben gezet dubbel aftrekken.

Hypotheekrente
Door de crisis raken veel mensen in geldproblemen en verhuren hun oude of nieuwe huis. Bij verhuur vervalt het recht om de hypotheekrente van dit huis in aftrek te brengen.

Het kabinet heeft het mogelijk gemaakt de hypotheekrenteaftrek na tijdelijke verhuur weer in aftrek te brengen voor de resterende periode dat dubbele hypotheekrenteaftrek is toegestaan. Hierdoor kunnen mensen die twee huizen hebben en een ervan tijdelijk verhuren na de verhuurperiode weer aanspraak maken op dubbele hypotheekrenteaftrek.

Deze maatregel geldt voor 2010 en 2011. De maatregel geldt ook als de woning in 2008 of 2009 is verhuurd.

WOZ-waarde
Door de malaise op de woningmarkt zijn de verkoopprijzen van huizen sterk gedaald. De waardebeschikking van huizen die alle woningeigenaren begin volgend jaar in de bus krijgen is gebaseerd op de waardepeildatum 1 januari 2009.

In veel gevallen moeten deze beschikkingen een lagere waarde aangeven dan vorig jaar. Controleer dus de WOZ-waarde van het huis die staat op de beschikking van de gemeente.

Let op: De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) wijst erop dat niet altijd sprake is van een daling. Tussen 1 januari 2008 en 1 januari 2009 was nog sprake van een gemiddelde landelijke stijging van 0,5 tot 1procent. Sommige mensen krijgen volgend jaar dus juist een wat hogere WOZ-waarde, zo stelt de VNG.

Monument
De monumentenvrijstelling in de overdrachtsbelasting vervalt per 1 januari 2010. De afschaffing geldt voor zowel BV's en stichtingen als particulieren. De laatste groep kan sinds kort van deze vrijstelling profiteren omdat het Hof Den Haag op 1 mei 2009 besliste dat behalve BV's ook particulieren bij de aankoop van een monument recht hebben op kwijtschelding van de zes procent overdrachtsbelasting.

In de plaats van de vrijstelling komt een subsidie door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.