Als een werknemer bij ontslag een gouden handdruk meekrijgt, kan hij voor deze ontslagvergoeding vanaf 2010 een spaarrekening openen bij een bank, het zogeheten bancaire goudenhanddrukstamrecht.

Dit is alleen mogelijk voor zover de ontslagvergoeding verband houdt met gederfd of te derven loon.

Nu is een dergelijk stamrecht alleen mogelijk bij een verzekeraar of bij een eigen (stamrecht-) BV. Vanaf 2010 kan een goudenhanddrukstamrecht, ook wel stamrechtspaarrekening of beleggingsrecht, dus ook bij een bank of beheerder van een beleggingsinstelling worden bedongen.

Doorwerkbonus
Vanaf 1 januari 2010 vervalt het recht op de doorwerkbonus wanneer een werknemer op 1 januari van het kalenderjaar minimaal 61 jaar is en hij de levensloopregeling wil gebruiken om vervroegd met pensioen te gaan.

Let op! Het is mogelijk om als 61-jarige en ouder in 2010 het levensloopverlof te gebruiken voor deeltijdverlof. In deze situatie behoudt de werknemer het recht op de doorwerkbonus.

T-biljet 2004
Wanneer een werkgever in 2004 teveel aan loonbelasting heeft ingehouden dan hebben werknemers, meestal vakantiewerkers of jongeren met weekendbaantjes, tot 31 december 2009 de tijd om een zogeheten T-biljet in te dienen. Hiermee kan de teveel betaalde loonbelasting worden teruggevraagd.

De fiscus heeft een regeling waarbij tot maximaal 5 jaar terug belasting kan worden teruggevraagd. Belastingteruggaven van 14 euro en minder worden niet uitbetaald.