DEN HAAG - Het aantal krantenabonnementen blijft dalen. Vorig jaar had 50 procent van de Nederlanders een abonnement. In 1997 was dat nog 62 procent. Dat heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) maandag bekendgemaakt.

De sterkte daling doet zich vooral voor bij mensen tussen de 25 en 45 jaar. Het bureau vermoedt dat deze groep het nieuws volgt via internet of de gratis dagbladen die sinds enkele jaren beschikbaar zijn.

Hoger opgeleiden hebben over het algemeen vaker een abonnement dan mensen met een lagere opleiding. Niettemin geldt voor alle opleidingniveaus dat het aantal personen met een abonnement stevig is afgenomen sinds 1997.

Stellen
Paren, al dan niet met kinderen, hadden in 2008 vaker een abonnement dan alleenstaanden en eenoudergezinnen. Van de paren zonder kinderen had 61 procent een abonnement. Bij een eenoudergezin was dat slechts 24 procent.

Opvallend is verder dat in de grote steden minder huishoudens op een dagblad geabonneerd zijn dan daarbuiten. In 2008 maakte 62 procent van de personen buiten de stedelijke gebieden deel uit van een huishouden met een abonnement. In de steden ligt dit percentage op 38 procent.