De betalingsproblemen van Dubai World, het investeringsvehikel van het Arabische emiraat Dubai, zetten de aandelenmarkten volop in beweging.

Door Martine Hafkamp | Fintessa Vermogensbeheer. In samenwerking met Belegger.nl

Daaruit blijkt eens te meer dat, hoewel men graag anders zou willen, het vertrouwen onder beleggers nog broos is en dat bij het minste of geringste negatieve signaal de uitgang wordt gezocht. Hierbij wordt dan alles over één kam geschoren, iets wat in mijn ogen juist koopkansen biedt.

De problemen waarmee Dubai nu te kampen heeft, kunnen voor de oplettende investeerder niet als een donderslag bij heldere hemel komen. Het was al langer bekend dat de stroom goedkoop buitenlands geld opdroogde, dat steeds meer bouwactiviteiten stil kwamen te liggen en dat daardoor buitenlandse werknemers bij bosjes de laan uit werden gestuurd.

Groei
De economie leek onder invloed van de snel stijgende prijzen van onroerend goed ongelimiteerd te kunnen groeien, maar uiteindelijk blijkt toch de wal het schip te keren.

In plaats van met de palmeilanden heeft het land zich met een enorme schuldenberg op de internationale kaart gezet. De totale schulden van Dubai zijn met een tegenwaarde van ongeveer 53 miljard euro net zo hoog als het hoogste gebouw ter wereld in aanbouw, eveneens in Dubai inderdaad.

Puin ruimen
Dubai World neemt met een bedrag van 39 miljard euro hier het leeuwendeel van voor z’n rekening. De aflossing van deze schulden wordt in ieder geval tot mei volgend jaar opgeschort.
De centrale bank van de Verenigde Arabische Emiraten is in eerste instantie met een bedrag van 3,3 miljard euro in de vorm van nieuwe obligaties tot steun overgaan, maar daarnaast vinden de grote broers in de regio dat Dubai zelf puin moet ruimen.

Daarom zijn de onderhandelingen over herstructurering van de helft van de schulden van Dubai World in volle gang. Pogingen de schuldenlast te herfinancieren zullen worden bemoeilijkt doordat de problemen in de financiële sector dan wel gestabiliseerd, maar nog niet definitief bedwongen zijn. Hoewel men gedwongen verkopen van commercieel vastgoed (hotels, etc) zo veel mogelijk probeert te voorkomen, zal dit wellicht deels niet te vermijden zijn.

Hierdoor zouden de verliezen wel eens nog verder kunnen oplopen. Dat vastgoed bevindt zich namelijk deels ook in de Verenigde Staten en de markt daar is sinds het uitbreken van de kredietcrisis gemiddeld zo’n 40 procent in waarde afgenomen.

Impact
Europese banken, en dus ook die in eigen land, haastten zich te melden dat de impact van een dergelijke maatregel voor hen zeer beperkt zal zijn. Inmiddels is duidelijk dat het merendeel van de door Credit Suisse becijferde 13 miljard aan schulden van Dubai World in Europese handen bij de Britse banken zit, wat voor opluchting elders in Europa zorgde.

Het veelgeplaagde (Europese) bankwezen zat natuurlijk niet op dergelijke negatieve berichtgeving te wachten. Men brengt liever positief nieuws als het deels vervroegd aflossen van staatssteun voor het voetlicht dan het volgende potentiële debacle. Het was toch al niet louter zonneschijn waar de financiële sector de laatste tijd mee te maken had.

Zo liet Dominique Strauss-Kahn, de baas van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) onlangs weten dat volgens hem vooral Europese banken nog steeds enorme verliezen in op de balansen hebben staan.

Feiten
Dat lijkt me evident. Denk alleen al aan de grote posities in commercieel vastgoed, de vele hypotheken die onder water zitten en de leningen aan bedrijven en consumenten die niet zullen worden afgelost. De perikelen in Dubai mogen dan wel een redelijk geïsoleerd probleem blijken, maar het drukte beleggers wederom met hun neus op de feiten.

Hoewel de financiële crisis bijna onder controle lijkt, blijft het verstandig de nodige voorzichtigheid te betrachten en selectief te zijn. Rendementsbomen groeien, net als wolkenkrabbers overigens, nog altijd niet tot in de hemel.