ALKMAAR - Twee stichtingen die opkomen voor de belangen van houders van achtergestelde deposito's bij DSB Bank hebben besloten hun krachten te bundelen. Het gaat om DSBdepositos.nl en Stichting Meldpunt Collectief Onrecht.

Samen willen ze via drie proefprocedures tegen De Nederlandsche Bank (DNB) te weten komen of het depositogarantiestelsel ook voor hun klanten geldt.

DNB liet vorige maand weten dat DSB-spaarders met een achtergesteld deposito niet onder het garantiestelsel vallen, nadat een advocaat van DSBdepositos om opheldering had gevraagd. Daardoor kunnen zij niet tot 100.000 euro van hun spaargeld terugkrijgen.

De stichtingen betwisten deze stellingname. Samen komen ze op voor ruim achthonderd spaarders, zo lieten ze vrijdag weten.

Proefprocedures
DSBdepositos en Stichting Meldpunt Collectief Onrecht zeggen nu samen te werken om te voorkomen dat de juridische procedures vertraging oplopen. Er zijn drie proefprocedures nodig om duidelijkheid te krijgen voor spaarders met verschillende omstandigheden.

DNB heeft volgens DSBdepositos toegezegd om voor half december zijn stellingname met argumenten toe te lichten. Daarna kan er nog een beroepsprocedure volgen.

DSB Bank ging onlangs failliet. Klanten met een gewone spaarrekening kunnen erop rekenen dat zij maximaal 100.000 euro van hun spaargeld terugkrijgen. Voor achtergestelde deposito's wordt in de regel een hogere rente gegeven.

Zie ook: dossier DSB