RIJSWIJK - Politieke leiders moeten de komende twee weken in Kopenhagen de klimaattop van de Verenigde Naties tot een succes maken. Toch zit het Nederlandse bedrijfsleven niet stil.

Diverse bedrijven zijn present of brengen op andere manieren hun standpunten onder de aandacht. De belangen zijn groot, zo zegt Frits de Groot, die namens de werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland naar Denemarken afreist.

Niet alleen kunnen Nederlandse ondernemingen orders in de wacht slepen als wordt besloten om fors te investeren in een duurzame samenleving. Bedrijven zijn ook benieuwd of er wereldwijd harde toezeggingen worden gedaan om de uitstoot van het broeikasgas CO2 terug te dringen.

Manco
''Het manco van het Kyoto-protocol was dat alleen Japan en Europa gebonden waren aan afspraken'', aldus De Groot. ''Je hebt dan een te korte polsstok. De investeringen voor het bedrijfsleven worden te duur en je verliest aan concurrentiekracht. Dat moet nu worden voorkomen.''

De Groot, bij VNO-NCW en MKB-Nederland verantwoordelijk voor de beleidsterreinen energie en milieu, is volgende week al in Kopenhagen. De grote knopen worden pas in de tweede week doorgehakt, als de meeste wereldleiders in de Deense hoofdstad verschijnen.

De Groot maakt zich echter geen illusies over de invloed die het bedrijfsleven in dat stadium nog heeft. ''Het ligt dan niet meer in onze handen. Onze lobby was vooral voorafgaand aan de top.''

Philips
Sommige Nederlandse ondernemingen denken wel dat hun aanwezigheid wat kan betekenen. Philips bijvoorbeeld wil in Kopenhagen op een bijeenkomst voor meer dan honderd burgemeesters uit de gehele wereld energiezuinige verlichting onder de aandacht brengen.

''Op dit terrein valt er nog veel winst voor het klimaat te behalen'', zegt directeur energie & klimaatverandering Harry Verhaar van Philips Lighting. ''Wij schatten dat ongeveer driekwart van de verlichting nog inefficiënt is.''

Energiebedrijf Eneco komt zelfs met een delegatie van twintig mensen. Het bedrijf, naar eigen zeggen koploper op het gebied van duurzame energie, wil er niet zozeer financieel voordeel halen.

''Wij zijn er vooral om inspiratie op te doen'', zegt een woordvoerder. ''Eneco is niet afhankelijk van de uitkomsten in Kopenhagen, maar we kunnen natuurlijk wel een duw in de rug krijgen als overheden besluiten om in het klimaat te investeren.''

Elektrische scooters
Investeringen in duurzame energie staan op de klimaattop hoog op de agenda. Toch is het niet zo dat alle Nederlandse energiebedrijven vinden dat ze er moeten zijn.

Nuon en Delta ontbreken. Essent laat het werk over aan driehonderd jongeren die na een 1200 kilometer lange reis met elektrische scooters een manifest zullen aanbieden aan minister Jacqueline Cramer (Milieu).

''Wij zouden het goed vinden dat mensen zich door Kopenhagen meer bewust worden wat CO2 is. Dat is nu nog te weinig op het netvlies. Wij hebben daar echter geen ludieke acties voor nodig'', reageert een woordvoerder van Delta. Het Zeeuwse energiebedrijf houdt het tijdens de top bij lokale initiatieven, door bij klanten zonneboilers en zonnepanelen onder de aandacht te brengen.