DEN HAAG - De financiële positie van zorginstellingen is zwak. Meer dan een kwart van de instellingen heeft een vermogenspositie die niet voldoet aan de streefnorm van het Waarborgfonds voor de Zorgsector.

Dat blijkt uit cijfers die het Bureau voor de Statistiek (CBS) vrijdag presenteerde.  Het waarborgfonds staat garant voor bankleningen voor zorginstellingen en verlangt een minimale solvabiliteit tussen de 10 en 20 procent.

De solvabiliteit geeft aan of in geval van faillissement er voldoende eigen vermogen is om de leningen te kunnen aflossen. In 2008 had echter ongeveer een kwart van alle instellingen een solvabiliteit onder de 10 procent. Dit is de groep met de grootste problemen.

De gemiddelde solvabiliteit van de ziekenhuizen is met 13 procent het laagst. De andere zorgsectoren doen het iets beter met gemiddeld 15 tot 17 procent. Het CBS stelde de afgelopen jaren ook al vast dat de sector een zwakke vermogenspositie heeft.