DEN HAAG - Een kwart van de 700.000 mensen die jaarlijks via een uitzendbureau aan de slag gaan, behoort tot de groep mensen die moeilijk aan de slag komen.

Het gaat dan om ouderen, langdurig werklozen en etnische minderheden. Ook in tijden van crisis biedt uitzendwerk hun kansen. Dat blijkt uit onderzoek dat bureau Ecorys in opdracht van de Algemene Bond Uitzendondernemingen (ABU) heeft verricht naar de instroom van uitzendkrachten.

Ecorys volgt die instroom sinds 1993 op basis van een steekproef onder 45.000 uitzendkrachten. De ABU presenteerde de uitkomsten van het onderzoek donderdag in Den Haag. Gemiddeld vinden per jaar 200.000 uitzendkrachten een vaste baan, zo blijkt uit het onderzoek.

Toegenomen
Volgens de onderzoekers is het aandeel van de mensen met minder kansen op de arbeidsmarkt in het uitzendwerk sinds 2000 structureel toegenomen. In tijden dat het economisch minder gaat, stijgt hun aandeel iets.