BRUSSEL - De EU-ministers van Financiën hebben woensdag een akkoord bereikt over een pakket maatregelen om het toezicht op banken en financiële instellingen te verbeteren. Een ingewijde heeft dat bevestigd.

Er komen onder meer drie Europese toezichthouders, die richtlijnen kunnen uitvaardigen en zo nodig ook bindende aanwijzingen kunnen geven aan lidstaten. De aanpak moet een herhaling van de kredietcrisis voorkomen.

Voorstel
Het Verenigd Koninkrijk en enkele andere lidstaten hadden moeite met de voorstellen die op tafel lagen. Met welk compromis zij over de streep zijn getrokken, is nog niet bekend.