GENEVE - Staatssecretaris Frank Heemskerk (Economische Zaken) heeft woensdag gepleit voor het vormen van een ''groene kopgroep'' van landen die af willen van handelstarieven voor duurzame producten en diensten.

De staatssecretaris deed dat in een toespraak tot de ministers van de Wereldhandelsorganisatie WTO in Genève. ''Als de koplopers op het gebied van duurzaamheid zich verenigen is het mogelijk een markt van 400 miljard euro verder te ontwikkelen. Zij kunnen zo de groene economie aanjagen",' aldus Heemskerk op de slotdag van de driedaagse conferentie.

Energie
Zo moeten bijvoorbeeld zonnepanelen en windmolens vrij verhandeld kunnen worden. De ministers van de 153 WTO-landen spraken vooral over de modernisering van de WTO. De organisatie is vooral bekend door besprekingen over tarieven en quota in de wereldhandel, maar speelt volgens Heemskerk te weinig in op de globalisering.

''Bedrijven als Philips komen uit Nederland, maar de ondernemingen produceren ook in bijvoorbeeld China. De huidige onderhandelingsmethode binnen de WTO is nog onvoldoende toegespitst op deze toegenomen economische verwevenheid.''[STOP]

Vrije handel
De ministers spraken vooral over de bijdrage die een vrije wereldhandel kan leveren aan het oplossen van de huidige economische crisis. De onderhandelingen over vrijhandel in het kader van de zogeheten Doha-ronde stonden formeel niet op de agenda.

Toch was er veel kritiek op het gebrek aan voortgang. Heemskerk drong aan op vaart bij de voorbereiding van besluitvorming hierover en hoopt dat volgend jaar spijkers met koppen kunnen worden geslagen.

VS
Ontwikkelingslanden wijzen met de beschuldigende vinger naar de Verenigde Staten, maar Heemskerk wees erop dat president Barack Obama al veel te stellen heeft met het Amerikaanse congres bij het hervormen van de gezondheidszorg, met Afghanistan, de inzet van de klimaatconferentie in Kopenhagen en de hervorming van de financiële sector. ''Ik heb begrip voor zijn prioriteiten",' aldus Heemskerk.