UTRECHT - De arbeidsmarkt staat er nu een stuk beter voor dan in de jaren tachtig. De werkloosheid loopt volgend jaar op tot 7,25 procent, maar een rampscenario zoals tijdens de economische crisis van de jaren tachtig zal zich niet voltrekken.

Dat staat in de dinsdag verschenen Visie op 2010 van Rabobank. Voor volgend jaar voorziet de bank een lichte economische groei van 1 procent.

De Visie op 2010 is volgens de bank een verhaal tussen hoop en vrees. Het lijkt erop dat de crisis ook voor de komende jaren schade heeft aangebracht aan het groeipotentieel van de Nederlandse economie.

Het groeitempo zal op een lager pad terechtkomen, zo menen de Rabo-economen. Daarna zal het lang duren voordat Nederland het welvaartsverlies van de crisis heeft ingelopen.

Beroepsbevolking
De Rabo-economen vergelijken de arbeidsmarkt van nu met die van de jaren tachtig van de vorige eeuw. Toen nam het aantal mensen dat zich op de arbeidsmarkt aanbood, nog aanzienlijk toe. Nu wordt de beroepsbevolking steeds kleiner.

De huidige markt is ook een stuk flexibeler dan dertig jaar geleden. Op de wat langere termijn leiden een grotere flexibiliteit en een lager arbeidsaanbod tot een snellere daling van de werkloosheid.

Vooral door de vergrijzing kan de krapte op de arbeidsmarkt betrekkelijk snel weer toeslaan, menen zij. ''Niet in 2010 of 2011, maar wel in de periode daarna. Dan is het de vraag of de werking van de arbeidsmarkt de afgelopen dertig jaar genoeg is verbeterd om ook met structurele krapte om te gaan.''

Vertrouwen
De Rabobank ziet het vertrouwen onder Nederlandse producenten en consumenten in 2010 licht verbeteren. Maar dat herstel is niet krachtig en in 2010 krijgt Nederland opnieuw te maken met een krimp van de omvang van de consumptie.

Wel voorziet de bank in de loop van dat jaar een voorzichtig herstel van de investeringen.

Bestuursvoorzitter Piet Moerland wijst erop dat Nederland, ook na 4 procent economische krimp, nog steeds een welvarend land is. ''Ons gemiddelde inkomen ligt nog steeds op het niveau van 2006 en toen waren wij rijker dan we ooit zijn geweest''. Hij voegt eraan toe dat dit voor de mensen die hun baan zijn kwijtgeraakt, of nog kwijtraken, maar een schrale troost is.