ARNHEM - Op de hoofdvestiging van AkzoNobel in Arnhem wordt dinsdag de tiende en voorlopig laatste werkonderbreking gehouden in het kader van de in oktober stukgelopen cao-onderhandelingen. Daar roept FNV Bondgenoten de werknemers toe op.

De werkgever en de vakbond zijn het op meerdere terreinen oneens, zo zijn er verschillen van inzicht over het salaris, over een sociaal plan en over het pensioen.

Tijdens de werkonderbrekingen peilt Bondgenoten de actiebereidheid onder de Akzo-werknemers. ''De actiebereidheid is groot'', stelde FNV-bestuurder Ron Vos na negen bijeenkomsten. Deze week zal de bond nog in gesprek gaan met Akzo om te kijken of de partijen elkaar toch nog kunnen vinden. Zo niet, dan dreigen hardere acties.