ZOETERMEER - Het bedrijfsleven wil dat de zogenoemde venstertijden voor de bevoorrading van winkels worden opgeschort tot eind 2011.

Vanaf volgend jaar worden een hoop wegen aangepakt in het kader van spoedwegprojecten. De bedrijven vrezen overbelasting van het wegennet als gevolg van die werkzaamheden.

Veel gemeenten hanteren venstertijden, dat wil zeggen dat winkels alleen tussen 7 uur 's ochtends en 11 uur 's ochtends mogen worden bevoorraad.

Spits
Als de vervoerders niet meer in de spits hoeven te rijden, scheelt dat een hoop drukte op de weg. In de gebieden waar volgend jaar de schop in de grond gaat, hanteren ruim honderd gemeenten venstertijden.

In een brief aan het kabinet en de Kamer vragen verladers, vervoerders en brancheorganisaties voor het bedrijfsleven nu de bevoorrading te verruimen.