Afgelopen vrijdag en zaterdag organiseerde de Vereniging van Effectenbezitters (VEB) voor de 31ste keer de jaarlijkse dagen van de belegger. In Amsterdam konden in de RAI beleggers en allerlei aanbieders van financiële diensten en producten op een informele manier met elkaar van gedachten wisselen.

Martine Hafkamp | Fintessa Vermogensbeheer. In samenwerking met Belegger.nl

Daarnaast waren er diverse presentaties, workshops en paneldiscussies om beleggers ideeën aan de hand te doen om zo veel mogelijk de weg die leidt naar herstel van de beleggingsportefeuille te effenen.

De insteek van beide dagen was positief, want de VEB had als centraal thema gekozen dat de huidige financiële en economische crisis volop kansen biedt. Dat is wel een andere benadering dan die van Rienk Kamer tijdens zijn jaarlijkse beleggingssymposium in Den Haag.

'Moeder alle bubbels'
Hij vindt de onder veel beleggers levende hoop op herstel van de Westerse economie en het kapitalistische financiële stelsel tevergeefs en waarschuwt voor ‘de moeder aller bubbels’ en voorziet zware tijden voor beleggers. Staatsobligaties, mits van overheden waar de schulden (nog) niet torenhoog zijn opgelopen, zijn in zijn ogen het enige veilige alternatief.

Een dergelijke visie is volgens mij lastig te rijmen met zijn advies ‘veilig’ te beleggen in de obligatie van de Nederlandse staat die loopt tot 2023 en een jaarlijkse rente geeft van 3,75 procent. Op de huidige aankoopkoers van 99,35 levert dat een effectief rendement op van 3,8 procent.

Staatsschuld
Vorig jaar mogen door een dergelijke investering de beleggingsverliezen dan wel tot een minimum beperkt zijn gebleven, maar dit jaar heeft hij de boot daarmee behoorlijk gemist. Onze nationale overheid heeft de geldkraan wel wagenwijd opengezet en de staatsschuld loopt fors op.

Kredietbeoordelaar Moody’s heeft onlangs becijferd dat in vier jaar tijd tot 2010 de totale schuldenlast van nationale overheden wereldwijd met zo’n 45 procent zal stijgen tot ongeveer 49 biljoen euro.

Verliezen
Problemen en moeilijkheden zijn van alle tijden. Daarom lijkt het mij verstandiger om te kijken naar de mogelijkheden die er, gegeven de omstandigheden, wel degelijk zijn. Zet, zoals de VEB betoogt, uw portefeuille in de stijgers. Natuurlijk, de littekens die de afgelopen beurscrisis heeft achtergelaten zijn nog niet volledig geheeld, maar een te risico averse houding kan op termijn wel eens tot veel grotere verliezen leiden.

In het geval van staatsobligaties is de kans vrij aanzienlijk dat op een gegeven moment de inflatie zal oplopen, waardoor de koersen van staatsobligaties zullen dalen. Bovendien blijft met dergelijke beleggingen nu al de waarde van uw geld, gecorrigeerd voor inflatie en de vermogensrendementsheffing, nauwelijks gelijk.

De meeste beleggers willen een zo hoog mogelijk rendement met zo min mogelijk risico. Die onmogelijke combinatie leidt er toe dat velen veel meer gemotiveerd zijn om pogingen te ondernemen de verliezen te beperken dan de weg open te houden voor mogelijke toekomstige winsten. Studies hebben zelfs aangetoond dat de emotionele impact van verliezen in negatieve zin het dubbele weegt van het plezier dat we hebben van een even zo grote winst.

Ironisch genoeg hebben veel investeringsbeslissingen die genomen worden in een poging ellende te voorkomen, vaak het tegenovergestelde en onbedoelde effect van juist op termijn oplopende verliezen. En dat is precies waar ik zo bang voor ben bij een advies om nu te beleggen in staatspapier. Of zoals het spreekwoord luidt: als het kalf verdronken is, dempt men de put. Alleen heeft men dan geen water meer…

VOC-mentaliteit
Op de dagen van de belegger heb ik heel veel mensen gesproken die, net als ik, wel oog hebben voor de kansen die iedere beurs biedt. De wereldeconomie groeit en er zijn voldoende beursgenoteerde bedrijven die daar hun voordeel mee kunnen doen. Kijk verder dan uw Nederlandse neus lang is en heb als belegger iets van onze veelgeroemde VOC-mentaliteit.

Ga de grens over en bevaar de wereldzeeën op zoek naar thema’s en regio’s waarmee u met een gecalculeerd risico meer rendement kunt halen dan op een spaarrekening dan wel staatsobligatie. Mogelijkheden zijn er te over!