TILBURG - Het Nederlandse pensioenstelsel is toe aan een grondige revisie. De huidige inrichting van het stelsel werkt in het nadeel van sociaal zwakkeren en is zelfs in strijd met Europese regelgeving over gelijke behandeling.

Tot deze conclusie komt pensioenjuriste Emilie Schols, die dinsdag aan de Universiteit van Tilburg promoveert op het onderwerp van de pensioenregelingen.

Schols signaleert dat werknemers met een laag salaris zowel in euro's als in procenten minder pensioen krijgen dan werknemers die meer verdienen. Dat komt omdat over een deel van het inkomen (de franchise) geen pensioen wordt opgebouwd. Dit denivellerende effect is in strijd met de wetgeving over gelijke behandeling, stelt Schols.

Solidariteit
De promovenda oordeelt dat het pensioenstelsel dan ook moeilijk te rijmen valt met het principe van solidariteit. Volgens haar is zelfs sprake van ''omgekeerde solidariteit''.

Schols concludeert dat de meest eenvoudige oplossing is de franchise zonder meer weg te laten. Dan is er gelijke behandeling en geen omgekeerde solidariteit meer. Volgens de juriste hoeft dat ook niet meer te kosten.

AOW
Zij bepleit verder de oudedagsvoorziening AOW om te vormen tot een pensioen dat is gerelateerd aan arbeid. Dan zouden werknemers die al op jonge leeftijd aan het werk gaan (vaak met een lager salaris) eerder AOW opbouwen dan werknemers die pas later gaan werken (vaak met een hoger salaris).

Op die manier is er meer solidariteit in de AOW en hebben werknemers met een laag salaris betere mogelijkheden om eerder te stoppen met werken dan werknemers die minder lang hebben gewerkt, aldus Schols.