AMSTERDAM - Ondanks de terugloop in omzet en winst, zoekt twintig procent van de Nederlandse technologiebedrijven nog steeds mensen. Sinds juni van dit jaar is daarin geen verlichting gekomen.

 

Dat zegt voorzitter Marcel van den Broek van de federatie van technologiebranches FHI. Hij riep in dat verband via minister Van der Hoeven van Economische Zaken de hele regering op om de arbeidsmarktproblematiek nu eindelijk eens serieus aan te pakken.

Van den Broek deed zijn oproep naar aanleiding van een serie recessie-onderzoeken onder technologiebedrijven, waarvan hij de uitkomsten presenteerde op het federatiecongres van FHI in Den Haag.

Minder winst
Uit de onderzoeken blijkt dat binnen de technologiebranches over heel 2009 beduidend minder omzet en minder winst wordt gerealiseerd. Niettemin blijken nu weer meer technologieondernemers positief naar de toekomst te kijken dan in maart en juni het geval was. Voor het eerst dit jaar is een groter aantal bedrijven positief dan negatief over de toekomst.

Wat betreft het tekort aan kenniswerkers meldde in januari van dit jaar veertig procent van de technologiebedrijven van FHI dat zij nog onvervulde vacatures hadden.

In maart was dit percentage gedaald naar dertig procent en in juni verder naar twintig procent. Opvallend genoeg is dat percentage per november niet verder gedaald.

Vraag
Nog steeds vraagt een vijfde deel van alle bedrijven om adequaat geschoold nieuw personeel. Reden voor FHI om aan de bel te trekken.

"Want als het straks inderdaad weer een beetje gaat aantrekken, dan wordt het tekort een forse rem op de groei. De overheid moet echt andere maatregelen nemen dan kenniswerkers voor langere tijd gesubsidieerd vast te leggen bij kennisinstituten die de markt verstoren, zoals recent is gebeurd", waarschuwt FHI-directeur Kees Groeneveld. "Dit gaat ten koste van de ontwikkeling en doorgroei van de nieuwe TomTom-achtige bedrijven in ons land.”

Overigens bleek ook uit de recessie-onderzoeken van FHI dat de technologiebedrijven vrijwel geen problemen ondervinden met kredietverlening. Of men heeft geen krediet nodig, of de benodigde leningen zijn relatief eenvoudig te verkrijgen. Blijkbaar hebben de technologiebedrijven op dit moment financieel nog behoorlijk 'vlees op de botten'.