DEN HAAG - De Algemene Rekenkamer gaat voor de Tweede Kamer onderzoeken wat de verkoop van ABN Amro-onderdelen HBU en IFN Finance aan Deutsche Bank oplevert.

De verkoop van deze twee financiële instellingen was een voorwaarde voor EU-commissaris Neelie Kroes om de fusie van de staatsbanken ABN Amro en Fortis Bank Nederland goed te keuren.

Het CDA had eerder deze maand om het onderzoek van de Rekenkamer gevraagd. De uitkomsten zijn voor de regeringspartij medebepalend of er met verkoop ingestemd kan worden.

De verkoop van HBU en IFN Finance komt naar verwachting op 8 december weer aan de orde tijdens een debat in de Kamer. De bedoeling is dat de Rekenkamer het onderzoek voor dit debat heeft afgerond.