AMSTERDAM - De economische opmars van China en India wordt door een krappe meerderheid van de Nederlanders omarmt. Dat blijkt donderdag uit een enquête van De Nederlandsche Bank (DNB).

Globalisering, de onderlinge afhankelijkheid van nationale economieën via goederenstromen, kapitaal, technologie en mensen, zou kunnen leiden tot ongerustheid, zo dacht DNB. De Centrale Bank peilde daarom de opvattingen van Nederlanders over de "enorme schaal van de veranderingen".

Volgens de DNB-enquête is 56 procent 'enigszins positief' of 'zeer positief' over globalisering. Een kleine groep van 14 procent is 'negatief' of 'zeer negatief'.

Sneller
Kennis en technologie verspreiden zich veel sneller dan vroeger, stelde DNB-president Nout Wellink tijdens een voordracht in Amsterdam. Nederlanders zijn volgens hem positiever over globalisering dan andere Europeanen "dankzij onze open economie en onze van oudsher internationale oriëntatie".

Volgens Wellink levert globalisering Nederland in de eerste plaats "een forse welvaartswinst" op. Uit het onderzoek blijkt dat een derde (35 procent) van de Nederlanders hem daarin gelijk geeft. Een vijfde (21 procent) verwacht juist een daling.

Profiteren
De bankier ziet amper nadelen aan globalisering. "Consumenten profiteren van goedkope importproducten als camera’s of computers."

Hij kan zich wel voorstellen dat mensen zich zorgen maken over werkgelegenheid en lonen. Door de opkomst van landen als China en India verwacht 39 procent van de respondenten dat de werkgelegenheid zal afnemen. Slechts 3 procent van de Nederlanders vreest ook echt voor zijn eigen baan.

Lonen
Daarnaast vreest bijna de helft (48 procent) van de Nederlanders dat de lonen onder druk komen. "Deze vrees is maar deels terecht", stelt Wellink. Lonen zijn sinds 1980 een kleiner deel van de economie gaan uitmaken, zegt hij. De economie als geheel groeit echter, "dus werknemers krijgen een kleiner deel van een grotere taart".

Wellink vindt dat het belang internationale samenwerking nog steeds wordt onderschat. "We [moeten] beseffen hoezeer landen met elkaar verweven raken."