AMSTERDAM - Het ontslaan van personeel als gevolg van de economische crisis is schadelijk voor de innovativiteit en productiviteit van bedrijven. Dat meldt de Belgische krant De Morgen woensdag naar aanleiding van uitspraken van Willem Roelandts.

De oud-bestuursvoorzitter van IT-bedrijf Xilinx deed zijn uitspraken tijdens de uitreiking van zijn eredoctoraat.

Loonmatiging
"Bedrijven moeten in deze crisis eerder aan looninlevering doen dan mensen te ontslaan want dat laatste is funest voor het innovatief proces."

Roelandts betreurt het feit dat de meeste bedrijven in deze tijd vooral oog hebben voor de kortetermijnbelangen van financiers. "Inleveren op innovatie betekent onze toekomstige welvaart hypothekeren."

Crisis
Roelandts slaagde er zelf in zijn bedrijf zonder ontslagen door de crisis te leiden. Als alternatief werden salarissen progressief verlaagd tot een maximum van 20 procent voor onder andere directieleden.

"Met die maatregelen bereikte ik eveneens het vooropgestelde besparingsobjectief. Ontslagen hebben een negatief effect op het innovatieproces. Er verdwijnt heel wat kennis die achteraf opnieuw moet opgebouwd worden. Het is ook funest voor het moreel in het bedrijf en de productiviteit."