AMSTERDAM - Het omvangrijke EU-telecompakket is eindelijk aangenomen. Telecomabonnees worden beter beschermd en dominante telco's zijn nu, net als filesharers, beter aan te pakken.

Dinsdag ging het Europees parlement akkoord met het gehele telecompakket. Eerder werd al een overeenstemming bereikt tussen vertegenwoordigers van het EP, de Europese Commissie en de Raad van Ministers.

Kroes
Het pakket is het uitgangspunt waarmee de nieuwe ict-commissaris Neelie Kroes aan de slag gaat. Op een aantal punten wijkt het standpunt van de aankomend ict-commissaris Kroes af van het plan dat ze moet gaan uitvoeren. Zo is Kroes terughoudend om dominante telecombedrijven aan te pakken. Zij vreest dat dan de investeringen in nieuwe infrastructuur kunnen opdrogen.

Commissaris Viviane Reding, die nu nog over de telecomportefeuille gaat, wil grote telco's desnoods gedwongen opknippen in een netwerkdeel en een dienstendeel. Dat is vergelijkbaar met wat in de energiesector is gebeurd. Om dit af te dwingen wordt een nieuwe, pan-Europese telecomtoezichthouder in het leven geroepen.

Contracten
In het pakket zijn veel maatregels opgenomen om consumenten te beschermen tegen stilzwijgend verlengde contracten van telecombedrijven. Zo mogen contracten voor maximaal 2 jaar worden afgesloten en moet overstappen, inclusief nummerportabiliteit, binnen een etmaal geregeld zijn.

Ook een stringenter cookie-beleid is onderdeel van het pakket. Binnenkort mogen websites alleen nog maar cookies op pc's van bezoekers zetten met voorafgaande toestemming van die consument. Ook komt er een meldplicht bij datalekken, alleen geldt die in eerste instantie alleen voor isp's en telecombedrijven.

Fileshares
Tevens bevat het pakket de omstreden aanpak van filesharers. Over dat uiteindelijk aangepaste amendement 138 is twee jaar gesteggeld. De nu definitieve tekst stelt dat "beperkingen tot de internettoegang alleen mogen worden opgelegd als ze gepast, proportioneel en noodzakelijk zijn". Dit mag pas geschieden "na een eerlijk en onpartijdige procedure waarin de gebruiker is gehoord".

Deze formulering vermeldt niet meer expliciet een gang naar de rechter voordat een 'internetpiraat' kan worden afgesloten. Het Europees parlement heeft zo'n rechtsgang wel zelf lange tijd geëist. Het weglaten daarvan zet de deur open voor bijvoorbeeld de Franse premier Sarkozy, die met zijn piratenaanpak filesharers wil laten verbannen van internet door een aparte overheidsorganisatie, Hadopi genaamd.

Wetgeving
Het telecompakket moet binnen anderhalf jaar in de nationale wetgeving van alle Europese lidstaten zijn vastgelegd.