DEN HAAG - Particulieren kunnen dit jaar nog 850 extra zonnepanelen aanbrengen, nu minister Maria van der Hoeven (Economische Zaken) woensdag bekendmaakte dat ze daar meer geld voor uittrekt.

Van der Hoeven komt na enige aarzeling tegemoet aan de wens van Tweede Kamerlid Diederik Samsom (PvdA) om geld dat in 2009 niet wordt gebruikt voor windenergie, aan te wenden voor het opwekken van zonne-energie en gas en elektriciteit uit biomassa.

Voor die subsidieregelingen was eerder dit jaar veel belangstelling en niet alle aanvragen konden worden gehonoreerd. Er kan niet opnieuw worden ingeschreven.

Aanvragen
SenterNovem, dat de subsidieverstrekking voor het ministerie regelt, heeft eerdere verzoeken aangehouden. De belangstelling is zo groot dat waarschijnlijk ook nu niet alle aanvragen ingewilligd kunnen worden, signaleert SenterNovem.

De minister wilde eigenlijk niet aan het budget voor windenergie op land komen, omdat zonnepanelen minder duurzame energie opleveren en omdat er nu geen aanvullend budget is.

Van der Hoeven rekende woensdag voor dat nu wel 139,4 megawatt minder aan vermogen wind op land kan worden geplaatst, maar dat het kabinet desondanks goed op koers ligt met duurzame energie. De extra investeringen in zonne-energie en biomassa leveren respectievelijk 5,9 en 15,2 megawatt duurzame energie op.