De aangifte is nu vaak het eindpunt van een proces en het begin van een discussie met de fiscus. Maar de aangifte is ook een beginpunt van een procesverbetering die leidt tot vertrouwen en transparantie.

Door Robert van der Laan - PricewaterhouseCoopers

Niet alleen wet- en regelgevers maar de hele maatschappij vereist dat ondernemingen voldoen aan wet- en regelgeving, dus compliant zijn. Het doen van aangifte is een vraagstuk over compliance en het belang daarvan is daarom de laatste jaren enorm toegenomen.

De aangifte als het begin van de discussie met de fiscus zal echter minder en minder als echte compliance worden gezien. Voor alle stakeholders wordt vertrouwen een steeds belangrijker begrip. En dan gaat het niet alleen om de juiste toepassing van de wet, maar ook om transparantie en verantwoording.

Continuous improvement
De aangifte - dit geldt net zo goed voor de jaarrekening - wordt nu nog vaak bekeken als een eindproduct. Maar waarom zouden bedrijven het niet bekijken als eindproduct van een proces, waarbij geldt dat elke aangifte of jaarrekening tegelijkertijd het beginpunt vormt voor verdere verbeteringen in dat proces.

Want processen binnen organisaties en ondernemingen kunnen niet alleen altijd beter en efficiënter, maar vele ondernemingen onderkennen ook dat compliance vaak onevenredig veel inspanning vergt. Het betekent de introductie van 'continuous improvement' in een complianceketen van allereerste journaalpost tot eindverantwoording, waarin aangifte en jaarrekening naadloos passen.

Onderbouwde verantwoording
Het resultaat is een optimale en transparante complianceketen en een ondernemer die goed onderbouwd verantwoording kan afleggen. En dat wordt steeds belangrijker.

De Belastingdienst heeft inmiddels horizontaal toezicht geïntroduceerd, een manier van toezicht dat uitgaat van wederzijds vertrouwen, op vertrouwen dat systemen werken en de daaruit geleverde gegevens betrouwbaar zijn. Alleen in een transparante complianceketen kan het vereiste vertrouwen stap-voor-stap worden opgebouwd.

Goed voor iedereen
Horizontaal toezicht is uniek in de wereld. Het scheelt een heleboel administratieve rompslomp én wederzijdse irritatie. Vormen van systeemtoezicht bevorderen uiteindelijk de transparantie en wekken vertrouwen, ook buiten de regelgevers. En dat is goed voor het vestigingsklimaat, en uiteindelijk goed voor ons allemaal. Maar het vergt wel een omslag in denken.

Robert van der Laan is partner bij PricewaterhouseCoopers en gespecialiseerd in compliance en fiscale procesverbetering.