AMSTERDAM - ABN Amro denkt dat de bank 'onder normale omstandigheden' geen extra geld meer nodig heeft van minister Wouter Bos van Financiën. Dat zei financieel directeur David Cole woensdag in een toelichting op de kwartaalcijfers van ABN Amro.

Afgelopen vrijdag stak Bos nog eens 4,4 miljard euro in de bank. Hij zei erbij dat het de laatste keer moest zijn dat de staat de bank een kapitaalinjectie geeft. ''Onder normale omstandigheden is het genoeg, maar ik kan de toekomst niet voorspellen. Dus er valt niets uit te sluiten. Maar op dit moment denken we niet dat extra geld nodig is'', stelde Cole.

Verlies
De steun van Bos was mede nodig omdat de bank een boekverlies lijdt op de verkoop van dochter HBU en enkele andere activiteiten aan Deutsche Bank. Op last van de Europese Commissie zijn die verkocht. Het boekverlies van 800 tot 900 miljoen euro wordt in de cijfers over het vierde kwartaal verwerkt.

Eveneens in het vierde kwartaal zal ABN Amro een voorziening moeten treffen voor de val van DSB Bank. Het Nederlandse depositogarantiestelsel, waarbij het spaargeld van mensen tot 100.000 euro is gegarandeerd, voorziet erin dat banken naar rato van hun omvang moeten bijdragen aan garanties.

Schade
ABN Amro zal begin volgend jaar, bij de publicatie van de resultaten over het vierde kwartaal, bekendmaken hoe groot de schade is. Cole zei dat ABN Amro op de Nederlandse spaarmarkt een marktaandeel heeft van 15 tot 20 procent.

De val van DSB speelt ABN Amro ook nog op een andere manier parten. Momenteel loopt een onderzoek naar onder meer de rol van oud-DSB-bestuurders, onder wie de huidige topman van ABN Amro Gerrit Zalm. Dinsdag zei minister Bos dat, als blijkt dat Zalm fouten heeft gemaakt in zijn vorige baan, hij kan worden weggehaald bij ABN Amro. Cole wilde niet reageren op de uitspraak van Bos.

Terugbetalen
Het Nederlandse deel van ABN Amro leed in het derde kwartaal een verlies van 32 miljoen euro, na een verlies van 10 miljoen euro in het tweede kwartaal. Dat kwam vooral doordat ABN Amro geld moest reserveren om zogenoemde 'slechte leningen' op te vangen. Dat betekent dat bedrijven en consumenten niet in staat zijn leningen terug te betalen. Hiervoor zette ABN Amro Nederland in het derde kwartaal 242 miljoen euro opzij.