AMSTERDAM - Vanaf 2011 wordt het partnerbegrip in de Wet inkomstenbelasting 2001 gewijzigd. Het is dan niet meer mogelijk om te kiezen voor behandeling als fiscale partners. Dit kan onder meer gevolgen hebben voor de kapitaalverzekering eigen woning (KEW).

Iemand wordt zonder keuzemogelijkheid als fiscaal partner aangemerkt wanneer diegene:

  • gehuwd is;
  • geregistreerd partner is;
  • een notarieel samenlevingsovereenkomst heeft ondertekend;
  • ongehuwd samenwoont op hetzelfde adres en een gezamenlijk kind heeft;
  • ongehuwd samenwoont op hetzelfde adres en samen met de partner een eigen woning bezit; of
  • ongehuwd samenwoont op hetzelfde adres en zij elkaar voor de pensioenregeling als partner hebben aangemerkt.

Wordt niet voldaan aan een van de hiervoor genoemde voorwaarden, dan kan geen sprake meer zijn van fiscaal partnerschap.

KEW
Dit kan gevolgen hebben voor de volgende situatie. Heeft de ene partner een eigen woning en de andere partner een kapitaalverzekering eigen woning (KEW), dan voldoet door het vervallen van het fiscaal partnerschap de KEW niet meer aan de voorwaarden. De verzekeringnemer of zijn fiscale partner staat immers geen eigen woning meer ter beschikking.
­
Hierdoor zou de KEW fictief tot uitkering komen met alle gevolgen van dien. De staatssecretaris heeft in het Belastingplan 2010 aangegeven dit nadelige gevolg te willen voorkomen. Als uitsluitend vanwege de wetswijziging en het vervallen van het fiscale partnerbegrip de KEW niet meer aan de voorwaarden voldoet, wordt dit niet aangemerkt als een fictieve uitkering.