DEN HAAG - Iedereen die 45 jaar heeft gewerkt, moet op 65-jarige leeftijd met pensioen kunnen, met behoud van een volledige AOW-uitkering.

Dan hoeft er geen aparte regeling meer te komen om mensen met een zwaar beroep te ontzien bij het verhogen van de AOW-leeftijd van 65 naar 67 jaar.

Dat is de kern van een voorstel dat de CNV-bonden Hout en Bouw en de Bedrijvenbond dinsdagmiddag onder toeziend oog van Sinterklaas hebben aangeboden in dichtvorm aan leden van de Tweede Kamer.

De CNV-bonden hopen met hun ''verbetervoorstel'' ervoor te zorgen dat het kabinetsplan voor verhoging van de pensioenleeftijd door de Kamer wordt aangepast.

Bewijs
Volgens een CNV-woordvoerder moeten mensen op 65 jaar met pensioen kunnen als zij bijvoorbeeld met arbeidscontracten of getuigenverklaringen kunnen aantonen dat zij 45 jaar geleden zijn begonnen met werken.

Als de politiek het voorstel overneemt, is volgens de bonden geen aparte regeling nodig voor zware beroepen. Het idee daarachter is dat mensen met een zwaar beroep vaak al jong beginnen te werken.

Vakcentrale FNV vindt het een ''sympathiek voorstel''. Het is volgens een woordvoerder veel beter dan het idee van het kabinet. Dat wil dat werkgevers mensen met een zwaar beroep na dertig jaar een andere, lichtere functie aanbieden.

Meedenken
Regeringspartijen CDA, PvdA en oppositiepartijen VVD en GroenLinks waren blij dat de CNV-bonden meedenken met de politiek. VVD en GroenLinks hebben zelf ook al voorstellen gedaan waarbij meer rekening wordt gehouden met het arbeidsverleden van mensen dan het kabinet doet.

CDA en PvdA willen vasthouden aan het kabinetsplan met daarin een aparte regeling voor mensen met zware beroepen. De coalitiepartijen nodigden de CNV-bonden uit om verder te blijven meedenken en meepraten.

CDA-Kamerlid Eddy van Hijum benadrukte daarbij dat de AOW een volksverzekering moet blijven. Door de uitkering te koppelen aan het aantal gewerkte jaren, zoals de bonden doen, worden in zijn ogen mensen gedupeerd die minder hebben gewerkt wegens de zorg voor kinderen of een zieke partner.

Hetzelfde zei overigens SP'er Paul Ulenbelt. Maar de SP wil helemaal geen aanpassing van de AOW.