AMSTERDAM - De werkgelegenheid zal in 2013 nog niet hersteld zijn van de gevolgen van de economische crisis.

De komende jaren zal de werkgelegenheid afnemen in bijna alle sectoren, zo blijkt uit de arbeidsmarktprognose van ROA, een onderzoekscentrum dat verbonden is aan de Universiteit Maastricht.

In 2013 zullen naar verwachting 220.000 personen minder aan het werk zijn dan in 2008, gelijk aan bijna drie procent van de totale werkzame beroepsbevolking. Jaarlijks krimpt de werkgelegenheid met 0,6 procent.

Opmerkelijk is dat niet alleen ongeschoolden maar ook hoger opgeleiden hard getroffen worden door de crisis. HBO'ers, academici en ongeschoolden zijn vaak werkzaam in beroepen en sectoren die door de crisis zijn geraakt. Van de drie groepen hebben de HBO'ers de beste perspectieven.

Vacatures
Academici komen minder makkelijk aan de bak door de grote populariteit van universitaire opleidingen de laatste jaren. Het aantal vacatures blijft hierdoor achter bij de instroom.

HBO-afgestudeerden profiteren van een hoge vervangingsvraag, die de arbeidsmarktinstroom ruimschoots overtreft. Door die relatief hoge vervangingsvraag zijn ook op lager en middelbaar niveau de gemiddelde vooruitzichten van schoolverlaters iets beter dan voor
academici.

Vooral voor WO-afgestudeerden met een technische opleiding en economie en recht zijn de arbeidsmarktperspectieven matig. De vooruitzichten zijn wel gunstig voor MBO-, HBO- en WO-opleidingen die zich richten op gezondheidszorg.