NEW YORK -De Amerikaanse krant The New York Times heeft een opvallende oproep gedaan aan de Amerikaanse bank Goldman Sachs. De krant stelt in een redactioneel commentaar dat de bank een grote donatie moet doen aan de Amerikaanse overheid.

Volgens de krant heeft Goldman Sachs sterk geprofiteerd van de redding van de bankensector. Een redding die nodig was door een financiële crisis die, meent de Times, mede door Goldman is veroorzaakt. Claims dat Goldman zelf de redding niet nodig had, wijst de krant van de hand.

Vooral het bonusbeleid is de journalisten een doorn in het oog. Goldman Sachs maakt dit jaar een miljardenwinst en wil zijn werknemers hiervan laten meeprofiteren door middel van de uitkering van omvangrijke bonussen.

Cheque
De krant stelt voor dat de bank hiervan afziet en een miljardendonatie doet aan de staat. Deze kan het geld vervolgens gebruiken voor het terugbrengen van het overheidstekort.

Voor de volledigheid geeft de krant het adres van de overheidsorganisatie waar Goldman Sachs de cheque naartoe kan sturen erbij.