DEN HAAG - Het aantal openstaande vacatures heeft zich in het derde kwartaal gestabiliseerd. Eind september waren het er 128.000, nagenoeg evenveel als een kwartaal eerder.

Dat heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vrijdag gemeld.

Het aantal vacatures blijft volgens het CBS laag, maar ligt nog altijd 40.000 boven het vorige dieptepunt in 2003.

De zogenoemde vacaturegraad bleef in het derde kwartaal op een laag niveau staan. Dat betekent dat er betrekkelijk weinig vacatures zijn ontstaan en vervuld.

Record
Eind september 2007 bereikte het aantal openstaande vacatures met 253.000 een record. Hierna bleef het aantal vacatures een jaar lang op een hoog niveau, steeds boven de 240.000. Na het derde kwartaal van 2008 daalde het aantal vacatures zeer sterk.

De stabilisatie van het aantal vacatures doet zich volgens het CBS over de gehele linie voor. In de commerciële dienstverlening is het aantal vacatures met 66.000 gelijkgebleven.

Industrie
In de industrie en bouwnijverheid zakte het aantal vacatures met tweeduizend naar 14.000. In de niet-commerciële dienstverlening (openbaar bestuur, onderwijs, zorg en cultuur) daalde het aantal vacatures met tweeduizend naar 45.000.