AMSTERDAM - De kinderbijslag en het kindgebonden budget worden in 2010 en 2011 definief niet geïndexeerd.

Dit blijkt uit het door de Tweede Kamer aangenomen wetsvoorstel Regeling voor aanpassing van bedragen in de Wet op het kindgebonden budget en niet-indexering van kinderbijslagbedragen en bedragen kindgebonden budget in de jaren 2010 en 2011.

De kinderbijslag en het kindgebonden budget worden in 2010 en 2011 niet geïndexeerd. Verder wordt de inkomensgrens om in aanmerking te komen voor het kindgebonden budget verlaagd en wordt het afbouwpercentage voor de Wet op het kindgebonden budget verhoogd naar 7,6 procent.

Daarnaast wordt de verhoging van de kingebonden budgetbedragen voor kinderen van 12 tot en met 17 jaar met 20 procent verlaagd