AMSTERDAM - Bedrijven hebben profijt van het invoeren van duurzame processen. De commerciële voordelen overstijgen duidelijk de kosten, zo stelt kredietverzekeraar Atradius in een donderdag gepubliceerd witboek.

Duurzaamheid brengt voor ondernemingen kostenbesparingen voor zich mee, bijvoorbeeld in de vorm van het efficiënter omspringen met energie en hergebruik.

"Bovendien zullen consumenten meer en meer geneigd zijn tot het kopen van producten en diensten van bedrijven die zich 'groen' kwalificeren, en dat is goed voor de verkoop en de merkbelevenis", stelt Atradius-bestuursvoorzitter Isidoro Unda.

Boetes
Overheden kunnen duurzaamheid bij bedrijven stimuleren door prikkels en subsidies te verschaffen en overtreders een boete of belasting op te leggen. Met boetes moet echter voorzichtig omgesprongen worden, omdat ze als een vrijbrief opgevat kunnen worden door te gaan met vervuilende praktijken.

Atradius waarschuwt in dit verband voor de negatieve bij-effecten van de handel in CO2-emissie. Dit zou voor ondernemingen een manier zijn om door te gaan met vervuilen, in ruil voor het betalen van een vergoeding.

Het witboek wordt voorgelegd aan het Europese Parlement in Brussel. Europa streeft ernaar in 2020 20 procent van zijn geproduceerde energie uit duurzame bronnen te halen.