De professional die enig moment besloten heeft haar werk als zzp’er voort te zetten heeft het moeilijk. Althans zo leek het toen ik deze startende ondernemer tegenkwam.

Ze had in loondienst een reputatie opgebouwd. Toen er een offerte gemaakt moest worden vanuit haar eigen organisatie voor de te leveren diensten, ging haar urenaantal omlaag. Waarom?

Typisch dat het offertebedrag voor een project van deze ondernemer plotseling omlaag ging, terwijl de complexiteit van het werk niet anders is geworden. Deze beginnende ondernemer vond dat ze de opdracht financieel laag in moest schatten, om zo de opdracht binnen te halen. Immers, als het bedrag laag genoeg zou zijn zou ze de opdracht wel binnenhalen.

Rekensom
Toevallig kwam ik in gesprek met deze dame. Wij kwamen na een eenvoudige rekensom samen tot de conclusie dat de te besteden uren niet 24 maar 80 moest zijn?! Het totaalbedrag leek haar erg hoog en de opdracht zou ze niet krijgen … dacht ze.

Zij onderschatte duidelijk haar waarde. Ook heb ik haar het advies gegeven om geen uren te vermelden. Dit is voor de opdrachtgever eigenlijk niet essentieel. Het is belangrijk te vermelden hetgeen er opgeleverd gaat worden en wat de investering is. Uiteraard worden tijdlijnen ook nog besproken.

Akkoord
Na enkele dagen denken over de geadviseerde offerte heeft ze mijn advies opgevolgd en deze als zodanig ingestuurd. Binnen enkele dagen had ze het akkoord binnen.

Wat heb ik nu gedaan? Ik heb niet meer gedaan dan het project normaal ingeschat en geen concessies gedaan, omdat ze beginnend ondernemer is. Alles bij elkaar is dat niet meer of minder dan de spiegel voorhouden en klankbord zijn.

Er daar zit mijns inziens de sleutel van de gedachtegang van de beginnende ondernemer. Je weet wat de waarde is van hetgeen je aan werk aflevert en je maakt een reële calculatie. Geen opdrachtgever die je afschiet of veroordeelt over je offerte, sterker nog, hij of zij verwacht een volwassen en volwaardige offerte.

Mijn ervaring is dat de beginnende ondernemer met enige regelmaat een klankbord kan gebruiken.

Helma van Wanrooij en Eelkje Oldenburger zijn eigenaar van Janus Kizuna. Wij herstructureren bedrijven en bieden persoonlijke begeleiding aan leiders. Capabiliteit en vertrouwen zijn de kernwoorden. http://www.januskizuna.com/