DEN HAAG - Minister Guusje ter Horst (Binnenlandse Zaken) gaat snoeien in het aantal functies bij de rijksoverheid. Momenteel bestaan er vijfduizend verschillende functies. De minister wil dat aantal terugbrengen tot vijftig.

De maatregel moet de rijksoverheid flexibeler maken. ''Het is helder dat je de flexibiliteit ontzettend vergroot als je het aantal functies vermindert'', zei Ter Horst woensdag tijdens een overleg met de Tweede Kamer.

Een ambtenaar kan zich dan moeilijker verzetten tegen een overplaatsing met het argument dat zijn nieuwe plek binnen de rijksoverheid niet aansluit bij de functie die hij nu vervult.

Extra geld
Ter Horst zal haar voornemen om te snijden in het aantal functies binnenkort bespreken in de ministerraad. Daarnaast gaat ze met de vakbonden overleggen. De vrees van oppositiepartij PVV dat de ingreep extra geld zal kosten, deelt de minister niet. ''Ik ga er vooralsnog niet vanuit dat daar geld tegenover moet staan.''

De rijksoverheid moet ook flexibeler worden door ambtenaren niet langer in dienst te laten treden van een specifiek ministerie. Ter Horst wil dat ambtenaren straks in dienst komen van de rijksoverheid, zodat ze makkelijker voor verschillende departementen kunnen werken.

Vacaturestop
De Tweede Kamer sprak woensdag met de minister over plannen om de rijksoverheid te vernieuwen en af te slanken. Het kabinet wil het aantal rijksambtenaren met ongeveer 12.800 verminderen.

Regeringspartij CDA pleitte voor een vacaturestop om dat doel veilig te stellen. Ter Horst zei een vacaturestop niet te schuwen, maar ze wil departementen niet onnodig opschepen met deze zware maatregel. De ministeries van Algemene Zaken, Volksgezondheid, Binnenlandse Zaken en Onderwijs hebben al een een soort vacaturestop ingesteld, aldus Ter Horst. Deze departementen trekken uitsluitend nieuw personeel aan als dat strikt noodzakelijk is.

Coalitiegenoot PvdA dringt erop aan ''alleen in het uiterste geval'' een vacaturestop in te voeren voor de rijksoverheid. PvdA-Kamerlid Pierre Heijnen noemde de maatregel ''een paardenmiddel''.