EINDHOVEN - Afval- en milieubedrijf Van Gansewinkel Groep sluit per 1 januari 2010 de afvalverbrandingsinstallatie van dochterbedrijf AVR in Rotterdam. Daardoor gaan 130 arbeidsplaatsen verloren, zo heeft het concern maandag meegedeeld.

Het Rotterdamse huishoudelijke afval wordt voortaan verwerkt in de verbrandingsinstallatie van AVR in Rozenburg. De installatie in Rotterdam moest worden gemoderniseerd en daarvoor was een investering nodig van 250 miljoen euro. Dat was volgens Van Gansewinkel Groep gezien de huidige marktomstandigheden niet meer verantwoord.

''De zeer recente bouw en oplevering van nieuwe verbrandingsovens in Nederland en de overcapaciteit in Duitsland heeft voor de hele sector gevolgen'', aldus bestuursvoorzitter Ruud Sondag. Het concern zal proberen voor zoveel mogelijk mensen binnen of buiten het bedrijf ander werk te vinden.

Plannen
De sluiting van de verbrandingsinstallatie heeft ook gevolgen voor plannen van het Warmtebedrijf om de uitstoot van het broeikasgas CO2 te verminderen. Met overtollige warmte uit de afvalverwerking wilde Rotterdam 50.000 huizen verwarmen. De verbrandingsinstallatie in Rozenburg neemt die taak nu over.

Volgens verantwoordelijk wethouder Rik Grashoff komen daardoor de kosten 33 miljoen euro hoger uit dan geraamd. AVR neemt deze kosten echter haar voor rekening.