Advocaten, een beroepsgroep die zichzelf een bovengemiddelde uniciteit aanmeet en daar helaas ook naar handelt.

Als mkb ondernemer koester je (potentiële) klanten. Je gaat bij ze op bezoek, denkt met hun mee, bent integer en communiceert open en eerlijk. Hoe anders gaat het er in de wereld van de advocatuur aan toe.

Bij mijn eigen bedrijfsverkoop klopte ik bij mijn eigen ‘huisadvocaat’ aan om een contract te scannen in verband met een achtergestelde lening. De conclusie van mijn advocaat was dat ik dit contract nooit moest tekenen.

Contract
Het advies ter harte nemend informeerde ik de koper van mijn bedrijf. Niet later kreeg ik het bericht dat de bank zich zou terugtrekken als ik niet tekende. Een adviseur heeft mij toen duidelijk geïnformeerd over de inhoud van het contract. Het bleek dat het om een standaard bankcontract ging.

Hoe bestaat het? Nader onderzoek heeft uitgewezen dat deze schoenmaker (mijn ‘huisadvocaat’) zich niet bij zijn leest had gehouden. Waarom? Naar mijn bescheiden mening een vorm van het ‘declaratie syndroom’. Met andere woorden pakken wat je pakken kan. Een goed advies is hierbij van ondergeschikt belang.

Klant
Nu heeft de advocatuur van oudsher zich een bepaalde status aangemeten die blijkbaar ongegeneerd declareren mogelijk maakt. Anderzijds zijn er dus ook advocaten die zichzelf competenties aanmeten die ze in werkelijkheid helemaal niet bezitten. Dat de ondernemer (de klant) daar de dupe van wordt deert hen blijkbaar niet. De klant, volgens mij is dat een onbekend woord in de advocatuur.

Onlangs had ik, helaas, wederom een advocaat nodig. Ondernemers zijn advocaten namelijk vaak nodig als er iets mis is. Gezien de eerdere ervaringen toch maar op zoek naar een nieuwe advocaat. Via het eigen netwerk een advocaat gevonden en een afspraak gemaakt. Op de website van deze advocaat staat expliciet vermeld dat het eerste (oriënterende) gesprek GRATIS is.

Factuur
Als je er goed over na denkt is dit kosteloos eerste gesprek niet meer dan logisch. Blijkbaar niet in advocatenland. Een aantal weken na het gesprek ontvang ik namelijk een factuur van een paar honderd euro, dit alles inclusief kantoorkosten, waarschijnlijk de koffie die ik heb genuttigd.

Omschrijving: bezoek cliënt hier. Het woord klant is dus toch bekend. Echter hoe je fatsoenlijk met de klant omgaat is volledig abracadabra. Hoe zouden mijn (potentiële) klanten reageren als ik hen het eerste kennismakingsgesprek in rekening zou brengen? Die zouden mij inderdaad vierkant uitlachen en mij heel snel de deur wijzen.

Concurrentie
Het wordt wat mij betreft heel snel tijd dat de markt van de advocatuur concurrerender gaat worden, net als bij de notarissen. Je zult zien dat veel advocaten deze strijd niet zullen winnen. Dit om het simpele feit dat ze zich nauwelijks van enige marktwerking bewust zijn en zich in een unieke, onaantastbare positie wanen. Anderzijds zijn in mijn optiek de huidige advocaten meer veredelde ambtenaren dan ondernemende adviseurs.

Wil de ondernemende advocaat opstaan en ondernemers oprecht gaan helpen! De tijd van ongebreideld declareren is voorbij, ondernemers accepteren dit niet meer. Normen en waarden, dat is waar we in Nederland op zitten te wachten, niet op nog meer roofridders.

Piet Regnerus is directeur van 2Excell bv (bedrijfsovernamekeurmerk.nl) en ANY Concept bv (oa. Omzetbeurs.nl en Totaalduurzaam.nl). De blogs van Piet gaan over zijn specialiteiten zoals bedrijfsoverdracht- en overnames, duurzaam ondernemen en overige MKB-gerelateerde zaken.