AMSTERDAM – In de serie Topmanagers van NU vertellen topbestuurders hoe zij hun bedrijf leiden en welke problemen ze daarbij tegenkomen. Deze week een gesprek met Niek Hoek, bestuursvoorzitter van verzekeraar Delta Lloyd Groep.

In samenwerking met ExecutiveIn, platform voor managers

Een gesprek over de financiële crisis, het effect op de financiële wereld en op Delta Lloyd Groep en welke les er te leren valt van deze globale recessie.

De verzekeringsmarkt is van origine een markt van consolidatie geweest. Is dat het momenteel in de huidige economische crisis nog steeds?
Door consolidatie zijn er nu nog zes grote partijen actief op de Nederlandse verzekeringsmarkt. Door de financiële crisis is de trend van consolidatie tot stilstand gekomen, mede omdat een aantal van onze concurrenten hun schulden bij de staat af moet lossen. Wij daarentegen staan op eigen benen en hebben aangekondigd een deel van ons bedrijf naar de beurs te brengen. Als deze onrust voorbij is, voorzie ik dat dit proces van consolidatie zich weer zal gaan voortzetten.

Zou je kunnen stellen dat bedrijven in de financiele sector hun eigen risico’s niet goed gekend hebben?
Je hoeft geen “rocket scientist” te zijn om dat vast te stellen. Meer dan 300 pensioenfondsen in Nederland hebben herstelplannen moeten indienen omdat ze niet meer aan hun verplichtingen richting hun klanten konden voldoen. Vier van de vijf banken en vijf van de zes verzekeraars hebben financiële steun van de staat aangevraagd of zijn genationaliseerd. Het mag duidelijk zijn dat risicobeleid een zwakke plek is gebleken binnen de financiële wereld.

Is het inschatten van risico’s zo moeilijk of zijn ze nalatig?
Ik zou dat liever wat positiever formuleren. Er is namelijk gebleken dat sommige organisaties positief door de crisis heen zijn gekomen. Anderen zijn compleet weggezakt. Financiële instellingen hadden beter uit moeten kijken. De grote les die hier geleerd kan worden is dat risicomanagement heel belangrijk is en dat hier een grote verbeterslag te maken valt.

U vertelde eerder dat in de verzekeringsmarkt veel consolidatie plaatsvindt. Wat is het nut van die consolidatie? Welke rol speelt schaalgrootte hierin?
Onze onderneming is schaalgrootte-afhankelijk. Het maakt nu eenmaal niet uit of een bedrijf 100.000 of 1 miljoen polissen moet beheren; de prijs per eenheid neemt met schaalgrootte wel substantieel af. De onderliggende motivatie in onze business is efficiëntie met als resultaat meer value voor money.

Is het lastig voor spelers in de markt om momenteel aan acquisitie te denken?
Een aantal financiële instellingen heeft een kapitaaltekort en daarmee is hun capaciteit om bedrijven over te nemen drastisch teruggelopen. Voor ons is dat goed nieuws. Maar uiteindelijk is het natuurlijk zo dat dat heeft geleid tot een grote staatsinterventie, dat is niet goed voor de sector in zijn totaliteit. Bij Delta Lloyd Groep zijn we tevreden over het feit dat wij een goed risicobeleid voeren en een sterke kapitaalpositie hebben weten te behouden, waardoor wij goed door de crisis heen zijn gekomen.

U heeft veel verschillende verzekeringsmerken en kanalen binnen uw organisatie. Wat is hierbij de achterliggende strategie?
Schaalgrootte en efficiënter werken zijn een sterke motivatie binnen Delta Lloyd Groep. Dit is direct gekoppeld aan een beleid van consolidatie. Ons bedrijf is groot geworden door fusies en overnames. Delta Lloyd is samengegaan met Nuts Ohra, we hebben een joint venture met ABN Amro Bank en we hebben Erasmus verzekeringen overgenomen.

Wij hebben gekozen voor een beleid waarbij wij aan de achterkant schaalgrootte en efficiëntie nastreven en aan de voorkant via diverse kanalen onze producten aan de klant aanbieden. Deze producten kunnen op hetzelfde platform worden geadministreerd, wat de efficiëntie ten goede komt. Kennis proberen we ook op een plek onder te brengen, zodat we achter de deur niet drie keer hetzelfde aan het doen zijn. Goed teamwerk staat hierbij voorop.

Uw managementbenadering gaat uit van een uitvoerige scenarioplanningen. Had u hierbij rekening gehouden met de huidige crisis?
De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat wij de huidige crisis in deze hevigheid niet in onze scenario’s hadden voorzien. Maar bij Delta Lloyd Groep vinden we het belangrijk om onze business te modelleren en dan te kijken ‘stel dat’. Dus we hebben wel, op basis van de wereldbeelden, financiële scenario’s gemaakt en die eindeloos getest. Toen de crisis uitbrak wisten we wat de consequenties voor ons zouden zijn.