ST ANDREWS - De wereldeconomie groeit weer, maar is nog altijd zeer kwetsbaar. Overheden moeten dan ook vooral blijven werken aan maatregelen die de vraag stimuleren en niet te snel overgaan tot bezuinigingen.

Dat stelt het Internationaal Monetair Fonds (IMF) in een rapport voor de ministers van Financiën van de G20, die vrijdag en zaterdag in het Schotse St Andrews vergaderen.

Volgens het IMF is de belangrijkste les uit voorgaande crises dat het te vroeg terugdraaien van stimuleringsmaatregelen heel schadelijk kan zijn, vooral als de financiële sector kwetsbaar blijft.

Premies
Het IMF stelt vast dat een groot deel van het huidige herstel van de economie afhangt van overheidsmaatregelen, zoals de slooppremies voor oude auto's die de afgelopen maanden de autoverkopen in onder meer de Verenigde Staten en Duitsland wisten op te jagen.

De economen waarschuwen echter dat het vervallen van die maatregelen de productie in verschillende landen nu alweer onder druk zet. ''Dat onderstreept dat verbeteringen van de vraag grotendeels worden gedreven door beleid'', aldus het fonds.