AMSTERDAM – Een meerderheid van de Nederlanders overweegt om in hun laatste werkjaren met deeltijdpensioen te gaan. Slechts negen procent van de bevolking is bereid om langer door te werken na hun 65e.

Dit blijkt uit een onderzoek van TNS NIPO onder werknemers van 45 jaar en ouder met een pensioenregeling, in opdracht van een pensioenverzekeraar, zo meldt de Telegraaf. 

Via deeltijdpensioen kunnen werknemers in de laatste fase van hun loopbaan minder gaan werken zonder ernstige teruggang in hun inkomen.

Inkomsten
Deeltijdpensioen maakt het mogelijk bijvoorbeeld op 62-jarige leeftijd twee dagen per week minder te gaan werken. Het gemis aan inkomsten kan dan (gedeeltelijk) worden opgevangen door een deel van het pensioen eerder te laten ingaan.

Daar staat dan wel tegenover dat het pensioen na het bereiken van de AOW-leeftijd lager uitvalt. Zes op de tien ondervraagden heeft aangegeven op latere leeftijd graag minder te willen werken. Het meest ideale scenario is daarbij om na het zestigste levensjaar één dag in de week minder te werken.

Twijfelen
Als werknemers twijfelen over het deeltijdpensioen, doen ze dat vooral omdat ze de financiële consequenties moeilijk kunnen overzien.