UTRECHT - Bedrijven besteden steeds meer aandacht aan maatwerk in het arbeidsvoorwaardenbeleid om de vaste kern van goed personeel aan zich te binden.

De economische crisis heeft namelijk ook tot het inzicht geleid dat personeel een cruciale factor is om te kunnen overleven.

Dat is een van de conclusies van het Nationaal Beloningsonderzoek 2009 dat vrijdag door adviesbureau Human Capital Group is uitgebracht.

Noodzaak
De noodzaak om blijvend in mensen te investeren blijkt volgens het onderzoek uit het feit dat 44 procent van de bedrijven bezig is met 'sociale innovatie'.

Bij alle 165 bedrijven die aan het onderzoek hebben deelgenomen zien de onderzoekers steeds meer flexibiliteit in arbeidsvoorwaarden.

Verlof
Zo biedt 39 procent van de organisaties de mogelijkheid aan werknemers om eigen keuzen in arbeidsvoorwaarden te maken bijvoorbeeld door verlof om te zetten in geld.

Verder heeft de meerderheid van de bedrijven (62 procent) een regeling om thuiswerken te stimuleren.

Duurzaamheid
Aandacht voor duurzaamheid lijkt een nieuwe trend in de arbeidsvoorwaarden, constateren de onderzoekers. Zo heeft 44 procent van de organisaties al 'groene arbeidsvoorwaarden', bijvoorbeeld door het rijden in energiezuinige auto's te stimuleren.

De economische crisis heeft ook andere gevolgen gehad voor de arbeidsvoorwaarden. Werknemers zagen de lonen dit jaar met gemiddeld 3,79 procent stijgen. Vorig jaar was de gemiddelde loonstijging nog 4,39 procent.