DEN HAAG - In de Tweede Kamer bestaat weerstand tegen de aanstaande verhoging van tarieven voor een verblijfsvergunning.

De ChristenUnie begrijpt dat streven, maar volgens de regeringspartij moet dan wel eerst duidelijk zijn om welke kosten het precies gaat.

Daar wordt momenteel nog onderzoek naar gedaan. Tweede Kamerlid Ed Anker van de ChristenUnie vindt dat de leges in afwachting van de resultaten van dat onderzoek niet omhoog mogen gaan.

Hij heeft donderdag tijdens de behandeling van de justitiebegroting een motie ingediend waarin hij PvdA-bewindsvrouw Albayrak oproept voorlopig af te zien van de hogere tarieven.

Begrip
Coalitiegenoot PvdA toonde begrip voor het pleidooi van Anker, maar het is nog onduidelijk of de sociaaldemocraten steun zullen geven. De SP is ook kritisch over het besluit van Albayrak.

De staatssecretaris wil de hogere tarieven al vanaf 15 november invoeren. Dan worden bijvoorbeeld de leges voor de aanvraag van een reguliere verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd verdubbeld tot 401 euro.

Begroting
Volgens Albayrak zijn de opbrengsten van de leges al in de begroting ingeboekt. ,,Ik zie geen mogelijkheden ze terug te draaien'', zei ze.

De staatssecretaris stelde ook dat ze het onderzoek naar de kosten die de IND maakt, niet hoeft af te wachten om de verhoging van de tarieven door te voeren.