AMSTERDAM - Minder dan een kwart van de bedrijven vindt het belangrijk dat werknemers tot hun 65ste doorwerken. Slechts acht procent hecht belang aan doorwerken na het 65ste levensjaar, zo blijkt uit onderzoek van TNO.

Onder de ondernemingen die wel graag willen dat werknemers doorwerken tot en na hun 65ste verjaardag zijn vooral bedrijven vertegenwoordigd die al veel oudere personeelsleden in dienst hebben. "Hoogstwaarschijnlijk kunnen werkgevers deze oudere werknemers niet missen, wat resulteert in het oordeel dat het voor de personele bezetting belangrijk is dat zij langer doorwerken", stelt het TNO.

Bijna de helft van de bedrijven is bekend met de mogelijkheid voor premievrijstelling bij het aannemen van oudere werknemers. Minder bekend is de tijdelijke subsidieregeling leeftijdsbewust personeelsbeleid. Van alle bedrijven maakt 59 procent gebruik van een of beide stimuleringsmaatregelen.

Pesten
Voor werknemers van 45 jaar en ouder blijkt vooral een goed sociaal klimaat op de werkvloer van belang om langer te willen doorwerken. Ongewenst gedrag van collega's of de leidinggevende, zoals pesten of intimideren, is daarentegen slecht voor de motivatie.

Daarnaast geeft 40 procent van de werknemers in die leeftijdscategorie aan dat lichter werk gewenst is om het werk langer te blijven doen. Aanpassingen die het werk minder zwaar maken kunnen dan ook bijdragen aan het langer doorwerken van personeel.

In oktober werd bekend dat de AOW-leeftijd verhoogd wordt van 65 naar 67 jaar. Mensen met zware beroepen moeten uitgezonderd worden van de verhoging.