Innovatie is belangrijk voor het ondernemerschap in Nederland. Maar eenmaal een innovatief idee succesvol in de markt zetten blijkt nog niet mee te vallen.

Vanuit diverse instanties als Economische Zaken, Kamer van Koophandel, Syntens etc. predikt men innovatie als wondermiddel om als ondernemer succesvol te kunnen zijn.

Maar wat is innovatie precies, en hoe ontwikkel je een vernieuwend idee, en hoe moet het dan gefinancieerd worden? Mij is duidelijk geworden dat door je te verdiepen in een onderwerp de problemen die zich in dit (vak)gebied voordoen vanzelf boven komen drijven en al snel leiden tot vernieuwende ideeën.

Probleem
Hartstikke mooi zou je zeggen. Echter is er wel een probleem: wanneer het om vernieuwende producten of diensten gaat betekent dit dat de markt hiermee nog niet bekend is en de markt dus nog ontwikkeld moet worden.

Als mkb ondernemer een gat in de markt vinden is geweldig. Echter een gat in de markt vinden is een, een gat (behoefte) in de markt vullen is twee! Enthousiast beginnen ondernemers vaak aan een nieuw idee. Van de ideeënfase ga je over tot de ontwikkelingsfase, dan naar de ‘testfase’ en vandaar uit door naar het op de markt brengen van het idee.

Voordelen
Alleen dan beginnen de problemen: omdat het om iets nieuws (=nog niet bestaand) gaat, is de markt zich geenszins bewust van alle voordelen van het nieuwe product of dienst en zul je als ondernemer dus aan (grootschalige) marktbewerking moeten doen om de markt van de voordelen te overtuigen.

Voor het grootbedrijf is het bewerken van een markt vaak veel geld investeren om bekendheid te creëren. Voor de kleine zelfstandige is dit veelal geen optie. Dit betekent dat je op andere, slimmere manieren de markt zult moeten benaderen om bekendheid en afzet voor je product of dienst te vinden.

Hiermee samenhangende betekent dit in de praktijk vaak dat het voor een mkb ondernemer relatief veel tijd en geld kost om van een vernieuwend idee een succesvolle business te maken.

Geld
Het probleem tijd is moeilijk op te lossen, maar het probleem geld is vaak makkelijker te takkelen. Echter bij banken hoef je niet aan te kloppen, voor een goed idee alleen is geen geld beschikbaar. Dan kom je automatisch uit bij private investeerders.

Veel van deze business Angels stellen zulke belachelijke eisen qua rendement en eigendom, dat de lol voor de gemiddelde mkb ondernemer er al snel vanaf is. Dan maar zelf de kar trekken.

De vraag die dan bij menig ondernemer rijst is: verdien ik mijn investeringen wel terug of kan ik beter een bestaand product of dienst vermarkten waar reeds een markt voor is? Ondernemen draait tenslotte nog altijd om de muntjes.

Innovatie
Veel mkb ondernemers redden het daarom niet om innovatie structureel en succesvol toe te passen. Dit betekent dat veel goede of zelfs geniale ideeën verloren gaan, een gemis voor de markt.

Zelf heb ik hier als ondernemer ook ervaring mee en vraag mij dan ook wel eens hardop af: innovatie, is het een wondermiddel voor succesvol ondernemen of is het net als met Haarlemmerolie, het wordt aangeprezen als een wondermiddel maar het effect ervan voor succesvol ondernemerschap is minder heilzaam dan wordt gedacht.

Piet Regnerus is directeur van 2Excell bv (bedrijfsovernamekeurmerk.nl) en ANY Concept bv (oa. Omzetbeurs.nl en Totaalduurzaam.nl). De blogs van Piet gaan over zijn specialiteiten zoals bedrijfsoverdracht- en overnames, duurzaam ondernemen en overige MKB-gerelateerde zaken.