AMSTERDAM - De Tweede Kamer heeft dinsdag het wetsvoorstel Wijziging Successiewet en enige andere belastingwetten aangenomen. Hierbij werd een fors aantal amendementen vanuit de kamer aanvaard.

Onder meer de eisen rondom samenwoners zijn versoepeld en een aantal vrijstellingen is verruimd. De VVD en de SP stemden tegen de nieuwe wet.

De Tweede Kamer heeft er voor gezorgd dat kinderen tussen de 18 en de 35 jaar voortaan onder voorwaarden gebruik kunnen maken van een eenmalige verhoogde vrijstelling van 50.000 euro voor schenkingen van hun ouders als die schenking wordt gebruikt voor een studie of de aankoop van een woning.

Daarnaast wordt de vrijstelling voor het erven door ouders van overleden kinderen verhoogd van 2.000 naar 45.000 euro.

Tarieven
Tarieven voor schenken en erven worden met de nieuwe wet fors verlaagd. Vrijstellingen voor partners en kinderen gaan omhoog en het erven van een onderneming wordt eenvoudiger.

Door het verhogen van de vrijstellingen zullen minder mensen successiebelasting hoeven te betalen. In totaal zullen volgens berekeningen van Financiën nog maar 500 partners per jaar deze belasting hoeven te betalen.

Bovendien daalt het aantal kinderen dat successiebelasting betaalt met een kwart. De wet zorgt tegelijkertijd voor een vermindering van het aantal tarieven van 28 naar 4.

Winstpunten
De belangrijkste winstpunten uit de nieuwe Successiewet zijn:
de vrijstelling van erfbelasting voor partners gaat omhoog naar 600.000 euro;
de vrijstelling van erfbelasting voor kinderen gaat omhoog naar 19.000 euro;
de tarieven voor partners en kinderen gaan omlaag naar 10 procent over de eerste 118.000 euro (was in het oorspronkelijke voorstel € 125.000) en 20 procent over het restant.