DEN HAAG - Energiebedrijven krijgen in de toekomst een grens voor de uitstoot van het broeikasgas CO2 opgelegd. Een meerderheid in de Tweede Kamer heeft dinsdag ingestemd met een voorstel daartoe van GroenLinks.

Volgens het plan moet Nederland zo de bouw van nieuwe, vervuilende kolencentrales tegenhouden. Kees Vendrik, Kamerlid GroenLinks, hoopt dat andere EU-landen volgen; hij denkt dat Nederland de koudwatervrees in andere landen kan wegnemen.

De komst van vervuilende kolencentrales ziet hij als ''een bom onder de klimaatambities'' van Nederland en Europa.

Zege
Vendrik is blij met de bijval van de andere partijen. ''Dit is een zege voor het klimaat en werpt een forse dam op voor de bouw van nieuwe kolenmonsters. Als het aan de Kamer ligt, kiezen energiebedrijven in de toekomst uitsluitend nog voor de schoonste energievormen.''

Milieuminister Jacqueline Cramer gaf eerder al aan dat ze de CO2-norm voor elektriciteitscentrales een ''heel goed idee'' vindt. Ze kondigde in september maatregelen aan voor energieproducenten die te weinig doen voor een duurzame energievoorziening.