BRUSSEL - De economie in de EU zal zich in de tweede helft van dit jaar geleidelijk herstellen. Over heel 2009 is er sprake van een krimp van 4 procent, maar in 2010 groeit de economie weer met 0,75 procent. In 2011 trekt de groei aan tot 1,5 procent.

Dat staat in de najaarsraming die de Europese Commissie dinsdag heeft gepresenteerd. Over de arbeidsmarkt is de commissie somberder. Ze voorziet voor volgend jaar een werkloosheid van 10,25 procent in de EU en die loopt in 2011 nog wat op.

Het financieringstekort van de lidstaten komt volgend jaar uit op gemiddeld 7,5 procent om pas in het jaar daarna licht te slinken.

Nederland
In Nederland zal de economische krimp dit jaar 4,5 procent bedragen, volgens de commissie de scherpste daling die ooit is gemeten. Volgend jaar komt er door het aantrekken van de export een licht herstel, met een groei van 0,3 procent.

In 2011 verwacht de Europese Commissie voor Nederland een groei van 1,6 procent. Een gematigde loonstijging is volgens de commissie nodig voor een opleving van de Nederlandse economie.

De werkloosheid ontwikkelt zich in Nederland een beetje minder dramatisch dan het EU-gemiddelde. Dit jaar komt ze volgens de commissie uit op 3,4 procent van de beroepsbevolking, volgend jaar op 5,4 procent en in 2011 op 6 procent. Op langere termijn trekt de Nederlandse arbeidsmarkt weer aan door de vergrijzing, aldus de commissie.

Tekort
Het overheidstekort in Nederland bedraagt dit jaar 4,7 procent, om in 2011 op te lopen tot 6,1 procent. In 2011 zou het tekort, bij ongewijzigd beleid, slinken naar 5,6 procent.

Volgens eurocommissaris Joaquin Almunia (Economische Zaken en Monetair Beleid) is het voorzichtige herstel van de Europese economie voor een belangrijk deel te danken aan de ambitieuze maatregelen van de regeringen, de centrale banken en de EU.

Alle aandacht is volgens Almunia nu nodig voor de effecten die de crisis heeft op de werkgelegenheid en voor het aanpakken van de overheidsfinanciën. Ook de bankensector is nog niet uit de gevarenzone.